Salad, bread, tomato paste, jams, pisi, gozleme, lots of tea (Karsiyaka)

🏷 karsiyaka tea salad bread potato