Thursday the 28th of June at 9:00pm (+02:00)

😋

Seitan and bean chilli with rice; lemon juice (Karuzo)

🏷 karuzo rice seitan beans