Monday the 23rd of October at 9:00pm (+02:00)

😋

Fresh lemon juice, baked seitan with thai vegetables, chocolate apple cake (Karuzo)

🏷 https://rhiaro.co.uk/tags/karuzo fruit seitan cake vegetables